Giới thiệu


Công ty TNHH Vietnam Partners Japan (VPJ) được thành lập bởi 100% vốn đầu tư Nhật Bản và bắt đầu đi vào hoạt động  năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của VPJ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế ở Việt Nam, đồng thời thông qua các hoạt động giáo dục tiếng Nhật cũng như giao lưu văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết giữa hai quốc gia

Hoạt động chính của VPJ là tư vấn, xuất khẩu lao động từ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Đồng thời, VPJ tư vấn, đào tạo du học tại Nhật Bản; tư vấn pháp lý và lập dự án đầu tư cho người nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền kinh tế Thế giới.

Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, VPJ còn tổ chức các khóa học tiếng Nhật sơ cấp, trung cấp và cao cấp cho các đối tượng yêu thích và mong muốn sử dụng tiếng Nhật nhằm phục vụ cho công việc hay du học. Bên cạnh đó, VPJ đã và đang tích cực triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và hoạt động hỗ trợ du học, lấy đó làm tiền đề để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai quốc gia.

Với những thành tựu đã đạt được, VPJ đang ngày càng khẳng dịnh và hoàn thiện mình, để thực sự trở thành một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực tin cậy, đóng góp một cách hiệu quả vào sự phát triển của Cộng đồng doanh nghiệp, của nền kinh tế Việt Nam  và sự hiểu biết sâu rộng lẫn nhau trên mọi lĩnh vực giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.


Đăng ký